الکتروشوک defibrilator nec 3m33

الکتروشوک بیمارستانی وآمبولانسی

الکتروشوک nec3m33

MODEL nec 3m33 nec 3m33 مدل
PARAMETERS Ecg printer Ecg پارامتر ها
AGE GROUPE ADULT-NEU بزرگسال و اطفال گروه سنی
Defibrillator type  Mono phasic منوفازیک نوع دفیبریلاتور

محیاطب مهراد

اتوبان نواب (جنوب به شمال)پاین تر از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران(اقاقیا)

واحد47