به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

پمپ سرنگ ایواک IVAC

MODEL IVAC 711 ایواک 711 مدل
PARAMETERS BOLUS, Purge BOLUS,Purge پارامتر ها
AGE GROUPE ADULT-NEU بزرگسال و اطفال ونوزاد گروه سنی